"A jó pap s a muzsikus holtig tanol, s tanolatlan úgyes meghal!" - Zerkula

"ELEVEN ÖRDÖG"- moldvai tánckurzus

A tanfolyam 2003 júniusától mûködik a csángó táncok elmélyültebb megismerése céljából.
Az alapvetõ lépések és a táncok különbözõ variációinak az ismerete mellett, a harmónikus
mozgáskúltúra kialakítása ugyancsak fõ szempont, amely jellemzõje, nemcsak a moldvai
táncoknak. Fontos továbbá annak a falusi kúltúrának a tanulmányozása is, amelynek ezek a
táncok a részüket képezték. Ezért kap hangsúlyt, az énektanulás és zenehallgatás mellett,
gyûjtött szövegek elemzése. Moldvai vendégeink gyakori jelenléte is a közvetlenebb tanulást
teszik lehetõvé.

Érdekesség képpen ismerkedünk a cigány táncok különbözõ dialektusaival, autentikus
vendég-tánctanárok segítségével.

A tanfolyamot vezeti: Ábrahám Judit
www.abrahamjudit.com
www.abrahamjudit.blogspot.com
További információk: +36 20 521 2069
Email: abrahamjud@freemail.hu


Ábrahám Judit

Rövid önéletrajz:

Születtem 1974.01.07- én Erdélyben, Újtusnádon. 1989- 1994 között a székelyudvarhelyi
Benedek Elek Tanítóképzõ óvónõ-tanítónõ szakos diákja voltam. 1994 óta Budapesten élek.
1992 óta járok Gyimesbe, Moldvába gyûjtõ utakra, valamint tanulás céljából.
1994-2000 között Kerényi Róbert, ill. Sára Ferenc által szervezett moldvai-, és gyimesi csángó
zenészek és táncosok magyarországi fellépéseinek, valamint a szerda esténkénti Guzsalyas
táncházak (Marczibányi Téri Mûvelodési Központ) segítöje voltam.
2003- Népmuvészet Ifjú Mestere díj